Adnachiel

781 tekstów – auto­rem jest Ad­nachiel.

Droga która powraca

co­kol­wiek we mnie z dzieciństwa zostało
to przeświadczenie
że do gra­nic wszechświata
pro­wadzi ta pol­na ścieżka za domem
która zbacza
i bieg­nie w głąb każde­go z nas

dziś równo­ważę każdy swój krok
bo idę drogą która powraca
do miej­sc is­tniejących
na ob­ra­zie nocy
którym się ziemia otacza
niebo ob­raw­szy za tło 

wiersz
zebrał 13 fiszek • wczoraj, 09:38

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca*

człowiek jest spok­rewniony z Bogiem
a anioły
w ludzkich mie­szkają duszach

łzy ob­my­wają jak święconą wodą

bo ciało jest tyl­ko naczyniem
z które­go życie wycieka

więc nim mi­nie wieczność
i z księgi żywych
nasze wy­marzą imię

nau­czmy się kochać

bo ta­ka jest miara
którą kiedyś nam od­mierzą

serc pustotę

lub ser­ca karat 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 stycznia 2017, 09:00

Jasność zza chmur

wiem że ser­ce krwawi
gdy za­pada cisza nad na­mi
i w nas
i że czas jest niszczy­cielem gwiazd

lecz niebo kiedyś znów się rozbłękit­ni

bo gdy zry­wa się wiatr
z sobą uno­si skrzydła orłów
by ich nie pla­mił ziem­ski pył

więc spójrz na tą jas­ność zza chmur

są już na tam­tym brzegu

słoneczne anioły 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 12 stycznia 2017, 07:36

Nierozłącznie

nic nie rozdzieli
co się z ser­cem zrosło

więc z niego ci wyznam
że na­dal pamiętam

jak żeśmy się śmiali
i płakali

razem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 stycznia 2017, 11:49

Sous le vent

do Bo­ga idziecie jak pielgrzymi
którzy niebem wędrują

i ok­ruchy słońca w rękach niosą

cho­ciaż ból na­dal do ser­ca prze­nika
przez ranę

a tej tęskno­ty
w ludzkiej nie da się wy­razić mowie

bo gwieździs­te bramy
których oczy nie widzą lecz dusza

wiatr zat­rzasnął za wami 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 stycznia 2017, 08:24

Miłość ma skrzydła orłów, lecz szpo­ny jastrzębie. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 2 stycznia 2017, 14:01

Jedna z tysiąca

z ty­siąca tyl­ko jed­na łza
na zaw­sze w źre­nicy zastyga
którą kiedyś dusza się zachłyśnie

bo człowiek
aniołom skrzy­deł zazdrości
cho­ciaż mgła pióra im rosi

cze­kaniem niewol­ne ma­my serca
i w zam­knięte pat­rzy­my drzwi
by nadzieja nie umarła

a prze­cież błękit nieba
w ludzkich oczach się nie mieści
gdy os­tatnia łza już spadła 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 grudnia 2016, 09:55

Tej nocy nie zasnę

uczyłem się modlić
wpat­rzo­ny w ob­raz Boży
po­dob­ny do człowieka

łzy mie­szałem z uśmiechem
bo płacz ludzką twarz kaleczy

i słów w kłam­stwa nie stroję
by bru­dem ust
nie spla­mić serca

tej no­cy nie zasnę
gdy niebo zstępu­je przez witraże
i światło bet­le­jem­skie roztacza

uklękam
bo wierzę w miłość
za którą Bóg światu wybacza 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 28 grudnia 2016, 12:42

Niebo nad nami

co­raz lżej­si jesteśmy
a co­raz os­trożniej niesiemy
to co się z ser­cem zrosło

i krzyżowy ciężar
samotność

niebo nad na­mi wyrasta
potężniej­sze od świata

gdzie księżyc
w tar­czę się zbroi

i gwiaz­dy upina
niczym złote or­de­ry
na ar­cha­niel­skich szatach 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 27 grudnia 2016, 16:28

Uczy­my się słów, za­miast ich znaczenia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 15 grudnia 2016, 19:53
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ______________________________________ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 20:56Terenia Wy­lazło sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

wczoraj, 20:50yestem sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

wczoraj, 17:56onejka sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

wczoraj, 13:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st który przychodzi naj­ciszej

wczoraj, 12:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

wczoraj, 12:10Papużka sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

wczoraj, 12:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st który przychodzi naj­ciszej

wczoraj, 11:56Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

wczoraj, 11:21giulietka sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

wczoraj, 11:17Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca