Adnachiel

792 teksty – auto­rem jest Ad­nachiel.

Pielgrzym

nie dorównam aniołom
ko­lorem oczu
błęki­tem koszuli

już nie dla mnie ta ra­dość skrzydlata
która zniknęła ulot­nością cienia

wbrew wscho­dom wszys­tkich słońc
ser­ce i księżyc
z te­go sa­mego są kamienia

i co­raz trud­niej mi iść przed siebie
środ­kem spo­pielałego nieba 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 lutego 2017, 10:19

W pogoni za tęczą

nie chciałem być tym co żeg­na
lub czeka
lecz wzle­cieć w niebo

i przef­runąć
nad prozą dzi­siej­szych chwil

po­nad drze­wa
które nieg­dyś z ziaren wyrosły
wiel­kich jak ser­ce dziecka

kiedyś li­nie lo­su
z dłoni umieliśmy czytać
jak zwrot­ki wiersza

i w zim­nych kryształach rosy
zna­leść deszczo­we krop­le gwiazd

uśmiech był blaskiem
ja­ki ozłacał twarz

a łąki
lot­niskiem pszczół i aniołów 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 15 lutego 2017, 10:53

człowiek jest tyl­ko człowiekiem
na­wet gdy zsyła go niebo 

myśl dnia z 14 lutego 2017 roku
zebrała 27 fiszek • 13 lutego 2017, 13:15

Anioły i ja

czyśmy roz­trwo­nili to światło
op­ra­wione w ciało

którym złot­nik gwiazd
wy­pełnił nam oczy i duszę?

le­piej było życie zakląć w głaz
dłużej by trwało

niż aniołów uczyć latać
jak­by gar­dzić mieli ludzkim światem

od­nieście Bo­gu skrzydła
niech wiatr nie szar­pie niebem

i powiedźcie

czy też jes­teście zadumani
nagłym draśnięci lękiem

żeśmy prócz rozłąki
nie zasłużyli na nic więcej? 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 lutego 2017, 08:14

Już nie liczę gwiazd

spoglądam w zachód nad polami
w stronę wy­palo­nego nieba

które się złotem gwiazd nasyca

a choć w oczach jeszcze czuję świt
który błękit­niej­szy był

niż sny o lataniu

nie poz­nam co łzą jest
co deszczem

czy skrzydła to
czy dłonie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 9 lutego 2017, 10:30

Serce nie umie zapomnieć

przyjdź do mnie pow­rotną drogą
i spójrz na mnie
błęki­tem ukocha­nych oczu

nim w sen za­padnę
jak w ciszę

w gar­dle więźnie mi zdławione słowo
by krzy­ku duszy
nie słyszało serce

a na­wet w pus­tce po nim
jesteś 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 7 lutego 2017, 10:22

Mówią, że miłość potężniej­sza jest niż śmierć.
Lecz czy równie potężna jak życie? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 6 lutego 2017, 09:27

Niektórzy ludzie są jak kwiaty, które kwitną, gdy rosną osobno. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 4 lutego 2017, 17:04

List do M.

anioł nic nam nie da zab­rać ze sobą
prócz słów pożegnania

wy­dar­tych z serca

i gwiazd
które czu­wały nad nami

byśmy ob­cej ziemi
nie czu­li pod stopami

wra­cając do domu

więc gdy płomyk świecy zgaśnie
od mo­jego tchu

i śmierć pat­rząc w lustro
moją twarz zobaczy

szczęśliw­sza bądź trochę

bo żyłem

a nie było snów
po­dob­nych tej jawie 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 3 lutego 2017, 08:39

Kalejdoskop

ja­kiż ten świat był ogromny
gdy nas sa­neczki wiozły

a tak nag­le trze­ba było dorosnąć
przez to dziecięce zdumienie

że po­wiet­rze którym oddychamy
in­nych dusi

i że człowiek ślep­nie
na drżenie cudzych rąk

bo uczo­no nas że ser­ce
to głaz

lecz czy ka­mień wybacza?

i dlacze­go za­sypiać ma­my w udręce
że już nas nie zbudzi świt?

prze­cież kiedyś księżyc wschodził
u pro­gu moich drzwi

a w kałużach widziałem kon­tu­ry chmur

kim więc jestem?

czyżby tyl­ko resztką czy­jegoś snu? 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 1 lutego 2017, 14:39
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ______________________________________ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 12:48Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Pielgrzym

wczoraj, 12:25Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Pielgrzym

przedwczoraj, 10:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Aleją ciszy krzyk bieg­nie W ze­garze [...]

przedwczoraj, 08:49silvershadow sko­men­to­wał tek­st W po­goni za tęczą

18 lutego 2017, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st Pielgrzym

18 lutego 2017, 17:46Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Nie szu­kaj aniołów na [...]

18 lutego 2017, 17:05Adnachiel sko­men­to­wał tek­st myślały że on mis­trz [...]

18 lutego 2017, 16:59Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Pielgrzym

18 lutego 2017, 16:57Adnachiel sko­men­to­wał tek­st przejrzystość

18 lutego 2017, 10:58yestem sko­men­to­wał tek­st Pielgrzym