Adnachiel

768 tekstów – auto­rem jest Ad­nachiel.

Niebieski

gdy­by z ser­ca do serca
nie pro­wadziła żadna
z ludzkich dróg

wówczas niebo
nie lśniłoby księżycem

i dnia nie rozzłociłby świt
by z oczu odpędzić sny

a choć gwiaz­dy
wi­dać tyl­ko nocą
bezsenną

ta niebies­ka
kro­pel­ka światła

to ty 

wiersz
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 16:49

Za siebie nie patrząc

do ko­go
i którędy
odejdę duszą

od męstwa
zem­st
i umiłowań

gdy os­tatni raz
ser­ce się poruszy?

krużgan­kiem gwiazd
niech duch mój
do nieba sa­li tro­nowej wkroczy

już za siebie nie patrząc

bo w og­ro­dach Edenów
wiatr nie roz­plątu­je warkoczy 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 25 listopada 2016, 10:27

Przypowieść

niebo łuka­mi tęcz jest scalone
i pod­parte ko­lum­na­mi
aniel­skich ramion

a choćby nad ziemią prócz gwiazd
nicze­go nie było

człowiek
przeanielo­ny jest światłem witraży
usy­nowiony przez Krzyż 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 23 listopada 2016, 08:11

Cho­ciaż jest mi­liar­dy ludzi, człowiek jest sam. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 listopada 2016, 13:56

Niepewność

wys­tar­czy mi wiara
w duchy niebieskoskrzydłe

by lot śniegu
białopióry

przy­pom­niał mi

że życie
co­raz lżej op­la­ta duszę

bo ser­ce ma wad­li­wy rytm

lecz człowiek istnieje
po­dob­no

je­dynie w wyob­raźni aniołów 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 19 listopada 2016, 15:21

Tęskno­ta jest jak cisza po­między mu­zyką wszys­tkich or­kies­tr świata. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 18 listopada 2016, 19:33

Szept

ta miłość jest słońcem
które bez ciebie
zgasłoby

odchodzeniem
i zat­rzy­maniem w pół drogi

obłokiem
po który do nieba
wspi­namy się na palcach

uporem
by istnieć

kwiatem
który zak­wi­ta w nas

szeptem:
kocham 

wiersz
zebrał 29 fiszek • 18 listopada 2016, 13:21

Inicjał

byłem dla ciebie nieprawdą
choć praw­dzi­wy był ból

i słowem w wierszu
poezją kałuż

w których od­bi­jało się niebo
by w oczach twych zamieszkać

bez ciebie
cichszy stał się świat

bo nie pot­ra­fię wyz­nać słowem
za kim tęskni serce

czym więc jes­teś dla mnie?

wszystkim

co ma imię

Madeleine 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 17 listopada 2016, 13:13

Pour que tu m'aimes encore

tęskno­ta uczy umierać
gdy każda myśl
w daw­ne chwi­le wraca

lecz od ser­ca od­da­lam
ten ból

czekając

aż znów za­tańczysz ze mną
na uniesionych palcach 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 16 listopada 2016, 12:56

Przymierze

człowiek składa się z do­tyku rąk
i duszy za­nurzo­nej
w krop­li łzy

długo na skrzydłach aniołów
waży się ludzki ból

byśmy mog­li zro­zumieć
że życie w oczach gasnących
naj­jaśniej lśni

a choć umysł nie udźwig­nie
bożych prawd

w tym wiel­kim świecie
umiej­my dos­trzec
czyjś mały świat 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 11 listopada 2016, 11:08
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ______________________________________ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 07:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Niebieski

wczoraj, 17:31Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Niebieski

wczoraj, 10:45yestem sko­men­to­wał tek­st Niebieski

wczoraj, 10:36Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Niebieski

wczoraj, 00:42yestem sko­men­to­wał tek­st Niebieski

przedwczoraj, 18:00Adnachiel sko­men­to­wał tek­st spod skrzy­deł

przedwczoraj, 17:36Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ozimina

1 grudnia 2016, 16:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Za siebie nie pat­rząc

30 listopada 2016, 17:21truman sko­men­to­wał tek­st Za siebie nie pat­rząc

30 listopada 2016, 15:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st spod skrzy­deł