Adnachiel

817 tekstów – auto­rem jest Ad­nachiel.

Rozstaje

wiatr co nocą po po­lu się snu­je
przez duszę mi przewiał
i trącił fi­ran­ki w oknie
jak kur­tynę świata

przez którą księżyco­wa mgła przenika

ser­ce nie drży od lęku
gdy kro­ki na scho­dach słyszę
a czyjś cień w ogrodzie
sen mi płoszy

przyjdź
nim zgasną gwiaz­dy
na których od­ma­wiam różaniec wieczorny

przyjdź
nim za­rosną drogi

póki jeszcze gra muzyka 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 20 czerwca 2017, 10:17

Ziemia nieznana

przeszłość jest miejscem
które­go nie ma na mapie

tam mój przy­jaciel żył

pol­ne kwiaty niósł w bukiecie
od­dychał dniem tym samym

a dla mnie był ten smutek
tęskny jak noc­ny ptaków śpiew

i wzrusze­nie które dławi
ty­siącem świateł w oczach

lecz nie wypłakam ich

bo mu­siałbym zat­rutą go­rycz
wy­pić wraz ze łzami 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 25 maja 2017, 17:32

Echo

już po­gasiłem światła
a ktoś z od­da­li

na for­te­pianie gra

jak­by z pa­mięci mo­jej przybywał
i je­den krok od niego mnie dzieli

mu­zyka wszys­tko pamięta

wszys­tko w niej żyje

ta cisza
ten bez­kres

bliższy niż serce

star­czy dot­knięcie dłoni
by noc mi przyrzekła

że nig­dy two­jego nie wyz­na imienia

bo mu­zyka jest czekaniem

lub tyl­ko echem
milczenia 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 23 maja 2017, 10:43

Po drugiej stronie maski

kiedyś znów po­ruszą się stru­ny
ciszą uśpione

i na ra­mieniu ktoś dłoń położy

by od rozłąk ocalić

nim gwiaz­dy wciąż drżące
postrąca

a gdy przyj­dzie płakać ochota

po­wie zuchwa­le

że z tęskno­ty to nie ja
lecz we mnie ktoś in­ny cierpi

więc nie dyk­tuj sercu
sam usłyszę

że imię te­go anioła brzmi:
Michael 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 22 maja 2017, 19:34

Życie to piosen­ka, której me­lo­dią jest miłość. 

aforyzm dnia z 19 maja 2017 roku
zebrał 16 fiszek • 17 maja 2017, 08:55

Tam gdzie byłem*

światło za drzwiami zgasło
i dzień się wy­palił we mnie

niebo całe w iskrach
których ludzki wzrok nie zliczy

a na ple­cach skrzydła zadrżały

ges­tem rozłąki
ciche: żeg­naj mi

w krainy leć szczęśliwe

przez łuki tęcz siedmiobarwnych

a gdy noc
z co­raz większej da­li się zbliża

z góry
poświata wszys­tkich miast

niech ci się zdaje

uliczka­mi Paryża 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 15 maja 2017, 18:38

Światło w mroku

kto wie jak pus­te jest niebo
i jak cichy jest dom

gdy rozłąk nie może powstrzymać
ludzka słabnąca dłoń

wspo­minając dawną wiosnę
przy fran­cuskiej muzyce

wys­chną łzy

bo nie ma gwiazd jaśniejszych
niż ta światłość

która płoszy sny

i w czy­jeś smut­ne oczy wrasta

słońcem za dnia
nocą księżycem 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 9 maja 2017, 10:04

Praw­dziwą wiel­kość nie osiąga się wy­dając roz­ka­zy, lecz służąc.


in­sp. yestem 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 30 kwietnia 2017, 18:36

Cień światła

wiatr
mu­zy­ka powietrza

która słońca złote żyły
roz­nieca
na skrzydłach aniołów

a każdy z nich mo­zaiką piór
szczęścia ostatek
w prawdę o nas obleka

bo nie chodzą po ziemi
lecz mleczną drogą

gdzie blask swój święty gaszą
by stać się cieniem
człowieka 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 30 kwietnia 2017, 09:40

Róże i ciernie

gdy ci się przypomnę
nie szu­kaj rozłąki

nie odpędzaj ser­ca niewoli

bo ta tęsknota
choć tak okrutna
i sieroca

mnie tak sa­mo boli

zacho­waj listy
w dy­gocących niosąc je dłoniach

niech sze­leszczą wiernie

że to na pa­miątkę po mnie
róże zak­witły w twoim ogrodzie

i ciernie 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 29 kwietnia 2017, 19:51
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ______________________________________ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 15:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 12:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 12:26Adnachiel sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 11:14Adnachiel sko­men­to­wał tek­st coś na drogę

dzisiaj, 10:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Rozstaje

dzisiaj, 10:38Adnachiel sko­men­to­wał tek­st po dru­giej stro­nie tęczy

dzisiaj, 07:41Adnachiel sko­men­to­wał tek­st po dru­giej stro­nie tęczy

wczoraj, 19:03zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Rozstaje

wczoraj, 12:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st - - - 

przedwczoraj, 17:39Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Rozstaje