Adnachiel

754 teksty – auto­rem jest Ad­nachiel.

Róża wiatrów

aniołów py­taj o drogę
gdy z marzeń przys­ta­ni
zechcesz wypłynąć w głąb

lecz za­pa­miętaj ser­cem

błękit podparty
o ra­miona tęcz

i księżyc
wy­ku­ty w srebrze
do które­go przy­wiera blask

synu

mo­je­go świata
stolico

nie bój się sięgać nieba

wiat­rem skrzydeł
nie zga­sisz gwiazd 

wiersz
zebrał 29 fiszek • przedwczoraj, 08:49

Et si tu n'existais pas

jeszcze no­sisz na palcach
za­pach pa­ciorków różańca

a w sercu
tabernakulum
świąty­nię mej duszy

apos­to­le przyjaźni

re­zurek­cjo nadziei

gra­nico błęki­tu

uśmie­chem roz­pro­mieniałeś mo­je życie
a ja dziś twój grób oświetlam

zniczem 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 10 października 2016, 13:58

Madeleine

gdy two­ja przy­jaźń - opoka
pom­nik pa­mięci mi postawi
dłońmi
co jak uścisk przymierza

for­te­pian mu­zyką uniesie
każdy do­tyk
każdą czułość palców
i każdą wszechciszę

po szczeb­lach pięciolinii

wraz z pieśnią skrzypcową
wioli­no­wych nut

by bliżej być tej 
która mi w swych wierszach
niebo po­ka­zała

jak mapę
do niez­liczo­nych gwiazd 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 8 października 2016, 09:19

Les Cloches de Notre Dame

ka­ted­ralny zab­rzmiał ton
a ser­ce które bi­je w dzwon
drga rozkołysane

aż dusza się płoszy
chcąc przyklęknąć bliżej nieba

pośród roz­stąpionych chmur

i we mgle kadzi­deł
która się rozwiewa

jak­by ktoś wróco­ny światu
ku­lejąc przechodził tamtędy

sto­py mając bose
obolałe

a na ple­cach dwie tar­cze
jak bal­dachim boży

skrzydła
aniel­sko białe 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 7 października 2016, 08:11

Kres

dźwiękiem skrzydeł
poszar­pa­nych w locie

z ziemi do nieba

dusza się od­ry­wa
od ludzkiego zwierciadła

choć bez niej
ciało - pus­ty futerał

bo ileż trze­ba mieć sił
by wiarę dźwi­gać w sobie

pa­miętając zawsze

że gdzieś tam
już świt

kończy się zły sen 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 5 października 2016, 10:43

nie zos­tał mi po to­bie ślad
bo jakże in­ne dziś wszys­tko
tyl­ko ław­ka w par­ku
i miłość ta sama 

myśl
zebrała 23 fiszki • 29 września 2016, 12:29

List do M.

tak chciałbym ci powiedzieć
że są łzy
niewypłakane

błyszczące jak rosy

ro­zis­krzo­ne tęsknotą
roz­szep­ta­ne drżeniem

i że jest wiatr
który na skrzydłach aniołów przysiada

lek­ko

niczym eu­cha­rys­tii opłatek
w człowie­czej ręce

lecz niewysłucha­ny głos boli
więc ucisz się
serce 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 27 września 2016, 12:31

Sicut in caelo et in terra

mod­litwa
mis­tyczny al­fa­bet

który wni­ka w tę cichość
od której drży powietrze

z ser­ca upa­da kamień
o który pióra os­trzą cherubini

i krzeszą nim is­kry boże

ja­ko w niebie
tak i na ziemi
 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 21 września 2016, 08:20

Vis-à-vis

zak­witły gwiaz­da­mi
sa­dy aniołów

diadem blasku
jak płomien­ne koło
lub sierp złoty

jest świętych aureolą

mój stróż współżywotny
pok­rył swe skrzydła
fres­ka­mi baroku

i światło bet­le­jem­skie zapalił

po mo­jej stro­nie nieba
po two­jej stro­nie oczu 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 19 września 2016, 09:29

Ktoś odszedł

pełna jest grobów
cisza cmentarzy

więc mińmy tę ścieżkę
na której smu­tek-mor­derca nadziei

ku­si do niewiary

gdzie rozpacz
szpo­nem duszę targa

a tęsknota
jak mat­ka bolesna

w pa­mięci swej chowa
zmarłe szczęście

i nie dep­czmy cieni krzyży
bo to dro­ga

którą od­szedł ktoś

kto zam­knięty­mi oczami
ujżał Boga 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 5 września 2016, 12:03
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ______________________________________ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 10:11Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Będziemy mi­jać się bez [...]

wczoraj, 22:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Róża wiatrów

wczoraj, 21:45Banitka sko­men­to­wał tek­st Róża wiatrów

wczoraj, 12:30truman sko­men­to­wał tek­st Róża wiatrów

wczoraj, 08:05Adnachiel sko­men­to­wał tek­st prześwity niebies­kie

wczoraj, 07:59Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Róża wiatrów

wczoraj, 07:10giulietka sko­men­to­wał tek­st Róża wiatrów

wczoraj, 01:10truman sko­men­to­wał tek­st Róża wiatrów

przedwczoraj, 21:24Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zima za­bije złudze­nia których [...]

przedwczoraj, 20:03Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zima za­bije złudze­nia których [...]