Adnachiel

861 tekstów – auto­rem jest Ad­nachiel.

Souviens-toi

bez miłości się umiera
jak z głodu

lecz oj­ciec mój
jeszcze nie zdjął po to­bie żałoby
i wciąż no­si w so­bie
ser­ce naz­naczo­ne blizną

światłom gwiazd ka­zał zgasnąć
bo ta boleść
po­dob­na się stała
do niena­wiści

mówił
żeś na­wet po śmieci
piękna była
jak anioł

a duch twój - biała me­wa

która do nieba nie do­leci
jeśli­bym kiedyś za­pom­niał

do­gasające oczy swej mat­ki

pat­rzące na syna 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 30 stycznia 2018, 10:17

Światełko w oknie

w ok­nach moich są no­ce bezsenne
i gwiez­dne zegary
gasnących słońc

aż po swe serce
po dno źrenicy
oczy za­nurzam w cichość
i w dal
by sięgnąć po­za ten kres

bo skądże przybędziesz
jeśli nie z pa­mięci mojej
pop­rzez szum kwitnących traw
głosem
in­nym niż płacz

ciała przeis­toczo­ne w duchy
skrzy­deł dostają
ulatują

nie­chaj więc te­go światła
które za­palam nad tęsknot pomroką
wicher za­niesie wam choć pył 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 stycznia 2018, 10:34

Rue de la Tour

jakże pięknie
jak da­leko - tam
na miej­scu rodzin­ne­go domu

gdzie miłość mo­ja najpierwsza

jej kształty
poruszenia

jak cienie kołysa­ne od świec
pełne głosów
do­tyków i rąk

na sto­le leżą skrzypce
a za ok­nem - mo­zaika gwiazd
i aniołowie z nieba wychyleni

lecz mój wzrok nie sięgnie
nie do­leci dusza

bo roz­trwo­niłem tę miłość
roz­dając jak chleb
- serce 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 12 stycznia 2018, 11:44

Niepowrotny

ciągle jeszcze nad na­mi krążą
gwiaz­dy i aniołowie
niczym zi­mujących ptaków
Ika­rowy lot

lecz ileż wieków
ile lat
brak mi wciąż odwagi
by pod­nieść oczy

i twarz odsłonić bez wsty­du
gdy przez skórę mi prześwieca
mglis­tość księżycowa

bo skądże miałem wiedzieć
dokąd mi odchodzisz

i że nie ma dróg
które prowadzą

byś był mi spowrotem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 9 stycznia 2018, 08:58

Recuérdame

stoimy - każdy w swoim oknie
ot­wartym na ob­cy świat

świeca ka­pie wos­kiem i światłem
gdy codzien­ne Zdrowaś
skrzydła aniołów trąca

połyka­my łzy
za­miast opłakać żałobą
ser­ce wmarznięte w nas

i pa­mięć zbladłą

lecz tak jak noc
którą świt odbarwia
mu­zyka brzmieniem strun się rozwiewa

a są pieśni
których nikt nie powtórzy 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 5 stycznia 2018, 09:46

W koronę wplecione ciernie

pat­rzą w wi­gilij­ne niebo ludzkie oczy
i dziecięce twarze
chórem kolęd śpiewają aniołowie

nad boską kołyską

chwała na wy­sokości
wy­pełniona złotem bet­le­jem­skich gwiazd

trzoda
mędrcy świata
ewan­ge­liczni pastuszkowie

Jed­no­rodzo­ny
a po trzyk­roć zaparty

gdy Prawdę zap­rze­da Iskariota

lecz Słowo stało się ciałem
które­go nie skruszy ocet niedo­pity

Wiel­kiego Pos­tu fiolet

i bliźni
o włócznię wsparty 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 24 grudnia 2017, 08:47

Mgławice

jest we mnie miej­sce
na ból
do umiera­nia podobny

i na skrzydła z ra­mion ujęte
które czas po­zos­ta­wił raną

lecz póki pod skórą dusza szeleści
słońca chcę szu­kać
w kałużach

a choćby była prze­de mną
jak głąb lasu
- noc

jeszcze oczy me olśniewa
niebo
które nig­dy nie wy­parło się gwiazd 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 19 grudnia 2017, 11:14

Rzeczy mistyczność

oto człowiek
pół bóg
pół anioł

ob­leczo­ny w ciało
ob­leczo­ny w całun

trzech króli
trzy gwoździe

i opłatek na stole
choć łama­no ciało
za­miast chleba

ty­siące gwiazd co dziś świeci
kiedyś były słońcem

więc skądże mieliśmy wiedzieć
że Hos­tię
którą się składa na usta

trze­ba przyjąć do serca 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 14 grudnia 2017, 07:43

Gwiazdozbiory okien dalekich

jest gdzieś wschód słońca
które­go nie zo­baczę
i deszcz za­wie­szo­ny na tęczy

za­pach chleba
siana

ra­miona ka­ted­ralnych wież
które ob­siadły anioły

lecz za wcześnie o wieczność
uk­rzyżowa­ny Bóg
ludzką duszę w skrzydła stroi

bo ci dla których bliższe jest 
światło gwiazd

do nas nie wracają 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 12 grudnia 2017, 07:21

Retorycznie

Ileż większy sta­je się ocean
gdy upa­da do niego jed­na łza?

Czy oczy są wówczas lżej­sze
o blask? 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 7 grudnia 2017, 13:56
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ------------------------------------------------------------ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 17:05Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Jasność zza chmur

dzisiaj, 16:59Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Marcowe za­pale­nie mig­dałków

dzisiaj, 16:56Adnachiel sko­men­to­wał tek­st s

dzisiaj, 16:52Adnachiel sko­men­to­wał tek­st na li­tości świata zbu­do­wa­ne [...]

dzisiaj, 16:49Adnachiel sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

dzisiaj, 16:49Adnachiel sko­men­to­wał tek­st A myśmy się prze­cież [...]

dzisiaj, 16:47Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Lew, Cza­row­ni­ca i sta­ra [...]

dzisiaj, 16:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Miłość cię nie osądza, [...]

dzisiaj, 16:32Adnachiel sko­men­to­wał tek­st pierwiosnki

dzisiaj, 16:29Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Popielec