Adnachiel

838 tekstów – auto­rem jest Ad­nachiel.

Godzina duchów

straszą mnie widma
tłumem nieopłaka­nych upiorów
i ok­rwa­wionych wron

lecz już ciebie nie ujrzałem
i nikt mo­jej dłoni
nie ujął do rąk

zap­rawdę
niebo jest mod­litw jak gwiazd pełne

a nic jaśniej­sze­go nie ma
po­nad ten mrok 

wiersz
zebrał 4 fiszki • dzisiaj, 11:06

na­wet ty­siącem par oczu
człowiek nie uj­rzy Boga

a jed­no ser­ce wystarcza
by poczuć

że jes­teśmy wieczni 

myśl
zebrała 9 fiszek • wczoraj, 07:52

Nocturn

Panie
nie po­niżaj aniołów
rzeźbiąc w nich cieles­ny kształt

weź nasze sny
i po­wiedz: wstań!

wszel­kie niebo oddamy
za zniszczo­ny ziem­ski raj

gdzie nikt nie zapyta:
skąd są?

bo my - straceńcy
bar­do­wie słońc

prochy nasze
jak po­piołu garść

choć w zasłonie skrzydeł
ser­ce drży

lecz smu­tek jest co­raz większy

co­raz gęstsze mgły 

wiersz
zebrał 7 fiszek • przedwczoraj, 07:26

Helios II

Pa­nie 
któryś na­de mną za­wiesił niebiosa
i szro­nem księżyca oz­da­biasz 
ko­met zbłąka­nych rój

daj mi sny tak jasne
jak wspomnienie
że byłem

bo choć po­wiet­rze 
jeszcze skrzydłami szeleści
i wiem 
że to poetów dusze

lękam się chłodu 
gasnących gwiazd

człowieka stworzyłeś z gliny
aniołów z porcelany

a ja spa­lam się 

jak pęknięte słońce  

wiersz
zebrał 9 fiszek • 3 października 2017, 07:13

Deszcze

nie tęskno­ta ze mnie mówi
nie żal za tobą

ser­ce te słowa kreśli
nie atrament

jeszcze anioł cze­ka
u fur­tki two­jego og­ro­du

a nie było tu in­ne­go cienia

wiem jak łat­wo łzy po­mylić
z krop­la­mi deszczu

ale przecież...

nie może pa­dać cały czas
Dla Madeleine
ob­darzo­nej wiel­kim i wspa­niałomyślnym sercem
 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 września 2017, 10:38

Niemożli­we jest tyl­ko to, by głuchy człowiek usłyszał jak niemo­wa opo­wiada o ślep­cu, który zo­baczył człowieka bez nóg, chodzące­go po wodzie.

:) 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 września 2017, 19:40

Rywal słońca

kiedy świt gwiaz­dy z nieba strąca
wychodzę na drogę
i cze­kam jeszcze

w za­dumie źrenic

bo oczy też po to są
aby móc ni­mi za siebie patrzeć
gdy ktoś odszedł
i nie powraca

a cho­ciaż z pa­mięci tracę
wszys­tkie słońca
co dla nas wzeszły

na dnie serca
naj­większa z sił
po­dob­na jest do światła

które­go żad­na bez­gwiez­dna noc
nie przygasi 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 6 września 2017, 17:12

La photographie

na fo­tog­ra­fii zaw­sze nas było
sześcioro roześmianych

a uśmiech trwoniąc
wyście da­li mi wszystko
co dać można uścis­kiem dłoni

i czekaniem

na powroty

ser­ce drgnęło
pojaśniało

bo choć pa­miątki po zmarłych
w dro­go­cen­nych szka­tułach się chowa

zimą wciąż noszę szalik
którym się z wa­mi dzielił
w chłodzie rąk

a błękitu
po­nad ten błękit

nie było 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 31 sierpnia 2017, 19:59

Szeptem

słońce to złote berło Boga

a aniołowie szep­tem mówią
lecz tyl­ko przez sen słyszałem w so­bie
ich głosy najcichsze

cier­nie splet­li ze skrzydłami
by ludzkich serc rozłupać kamienie

nim więc pożeg­nać przyjdą
zieleń łąk

w twarz pat­rzcie im z bliska
i mówcie

mówcie coście widzieli 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 sierpnia 2017, 07:27

Za żywych

nie za zmarłych
lecz za żywych się modlę

byśmy smut­ku się oduczy­li

bo niebo nie wie
jak krwawią

wbi­te w ziemię kolona 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 27 sierpnia 2017, 19:47
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ------------------------------------------------------------ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 21:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Na świecie ma miej­sce [...]

dzisiaj, 21:15Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 21:13truman sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 21:11I.Anna sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 21:06Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 21:05Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 21:04truman sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 21:00I.Anna sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 20:55Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Godzina duchów

dzisiaj, 20:39Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Dźwięk roz­paczy tka tęskno­ty [...]