Adnachiel

749 tekstów – auto­rem jest Ad­nachiel.

nie zos­tał mi po to­bie ślad
bo jakże in­ne dziś wszys­tko
tyl­ko ław­ka w par­ku
i miłość ta sama 

myśl
zebrała 12 fiszek • przedwczoraj, 12:29

List do M.

tak chciałbym ci powiedzieć
że są łzy
niewypłakane

błyszczące jak rosy

ro­zis­krzo­ne tęsknotą
roz­szep­ta­ne drżeniem

i że jest wiatr
który na skrzydłach aniołów przysiada

lek­ko

niczym eu­cha­rys­tii opłatek
w człowie­czej ręce

lecz niewysłucha­ny głos boli
więc ucisz się
serce 

wiersz
zebrał 27 fiszek • 27 września 2016, 12:31

Sicut in caelo et in terra

mod­litwa
mis­tyczny al­fa­bet

który wni­ka w tę cichość
od której drży powietrze

z ser­ca upa­da kamień
o który pióra os­trzą cherubini

i krzeszą nim is­kry boże

ja­ko w niebie
tak i na ziemi
 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 21 września 2016, 08:20

Vis-à-vis

zak­witły gwiaz­da­mi
sa­dy aniołów

diadem blasku
jak płomien­ne koło
lub sierp złoty

jest świętych aureolą

mój stróż współżywotny
pok­rył swe skrzydła
fres­ka­mi baroku

i światło bet­le­jem­skie zapalił

po mo­jej stro­nie nieba
po two­jej stro­nie oczu 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 19 września 2016, 09:29

Ktoś odszedł

pełna jest grobów
cisza cmentarzy

więc mińmy tę ścieżkę
na której smu­tek-mor­derca nadziei

ku­si do niewiary

gdzie rozpacz
szpo­nem duszę targa

a tęsknota
jak mat­ka bolesna

w pa­mięci swej chowa
zmarłe szczęście

i nie dep­czmy cieni krzyży
bo to dro­ga

którą od­szedł ktoś

kto zam­knięty­mi oczami
ujżał Boga 

wiersz
zebrał 20 fiszek • 5 września 2016, 12:03

ser­ce miej
jak bez­domny ptak
nieoswojony

wy­puszczo­ny z dłoni

który nie ucieka przed burzą
lecz la­ta po­nad jej chmurami 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 31 sierpnia 2016, 20:07

Déja vu

gwiaz­dy już płoną
jak Ducha Święte­go ogniki

i mrok się uniża

płaszczem nocy
otu­lając ludzkie ramiona

zmie­rzch
niczym stos wierszy

tli się

os­tatnim promieniem
strąco­nego słońca 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 30 sierpnia 2016, 07:56

Sangreal

człowiek
posąg zakrzepły

które­mu imię wrzeźbiono
wraz z maską
o wielu twarzach

lo­su z dłoni nie wywróżysz

bo go w księdze życia zapisano
ludzki­mi łza­mi
które są at­ra­men­tem aniołów

w Graalu
bożego kałamarza 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 26 sierpnia 2016, 12:33

La rivière de notre enfance

wszys­tko się nag­le odmienia
gdy księżyc-spowiednik
pas­terz gwiazd

mgli się

jak duch nocy
w kadzi­deł pyle

lecz jeśli za ra­ju bramą
śnić się wam będę

błogosławione niech się staną łąki
których us­chnięte kwiaty
wiosną pachną w mej pamięci 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 24 sierpnia 2016, 08:38

Srebrniki

ho­ry­zont-próg świata
za które­go krańcem
nieba jest więcej

cza­sem mgli się i dymi
jak proch wy­sy­pa­ny z urny

gdy pacierze
poz­dro­wieniem anielskim
za­cierają śla­dy dnia

roz­sy­pując po drodze
sreb­rni­ki gwiazd 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 23 sierpnia 2016, 08:23
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ______________________________________ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama
Menu
Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 19:42Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jeśli odej­dziesz dużo wcześniej niż [...]

wczoraj, 11:44Adnachiel sko­men­to­wał tek­st nie zos­tał mi po [...]

wczoraj, 11:37giulietka sko­men­to­wał tek­st nie zos­tał mi po [...]

wczoraj, 11:23Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jemy z pus­tych ta­lerzy

wczoraj, 11:19Adnachiel sko­men­to­wał tek­st nie zos­tał mi po [...]

wczoraj, 11:07Adnachiel sko­men­to­wał tek­st nie zos­tał mi po [...]

wczoraj, 10:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st jemy z pus­tych ta­lerzy

przedwczoraj, 21:38Chemik -a sko­men­to­wał tek­st nie zos­tał mi po [...]

przedwczoraj, 20:25onejka sko­men­to­wał tek­st nie zos­tał mi po [...]

przedwczoraj, 20:22yestem sko­men­to­wał tek­st nie zos­tał mi po [...]