Adnachiel

852 teksty – auto­rem jest Ad­nachiel.

Retorycznie

Ileż większy sta­je się ocean
gdy upa­da do niego jed­na łza?

Czy oczy są wówczas lżej­sze
o blask? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 grudnia 2017, 13:56

O niebo dalej

zos­tały mi po was kra­job­ra­zy snów
i śmiałość marzeń
by za lo­tem ko­met mknąć

w par­ko­wej alei
śniegiem przyk­ry­ty ślad

kap­liczki frasobliwe
gwiaz­dy - perły światła
pla­nety
zorze

i nikt wie­rzyć nam nie zabronił
że w po­duszkach naszych
jest pie­rze z aniołów 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 6 grudnia 2017, 08:19

Dalekość

przy­jacielu mój daleki
cze­mu cię nie ma w tej chwili
gdy nad­sekwański most
w mgłach się odmienia

ka­ted­ralny zab­rzmiał ton
dzwonów aniołpańskich

i każdy dźwięk poczułem w so­bie
jak­by krwią był
lub pulsem

lecz słucham już tyl­ko tej ciszy
ja­ka jest po to­bie
bo któż o tych których nie ma
po­wie - są 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 listopada 2017, 07:34

Lady Blue

były w moich wier­szach słowa
pożegnania
miłości
nadziei

były w nich cienie skrzydeł
i melodie
które nu­ciły anioły

błękit chciałem opisać
ko­lorem nieba

tęcze
kwiecis­tością łąk

pi­sałem je
jak zaw­sze
i jak wszystko

dla Ciebie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 23 listopada 2017, 07:23

Montmartre

nie na­malu­je słowem tych słońc
które na go­tyc­kich dachach
zalśniły blas­kiem swo­jego zachodu

świeca na fortepianie
- pra­wie modlitwa

za ok­nem Paryż
dalekość
mgła

a nad wszys­tko co święte
zew­sząd czu­je przy sobie
aniołów lot

bo niebo wie­czor­nych nabożeństw
pełne chmur i skrzydeł 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 22 listopada 2017, 07:28

Nietutejszy

minęły już te dni
które wcielo­ne we mnie
skrzydłami zaszu­miały mi w duszy

i nu­ty po­zyty­wek
wygłuszył czas

wie­cznie żywi
w świecie bez cmentarzy
- nie wra­caj­cie do wspomnień
kształtem ciał

na zaw­sze pamiętam
długi spa­cer na pożeg­na­nie Paryża

gdy księżyc się spóźniał
a nad mias­tem już noc

szka­tuła gwiazd 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 16 listopada 2017, 07:39

Most

z da­la od two­jego progu
jest ob­cy kraj
gdzie wiatr stru­ny skrzy­piec stroi

w og­ro­dach słychać kro­ki
bo­sych stóp
- tak lot­ne
że led­wo do­tykają traw

i nie wstyd wyznać
że ser­ce się wzrusza
do gwiazd
do słońc

do natchnień
które duszę wy­pełniają aniołem

a tam gdzie most
choć próżno na ciebie cze­kam

to jed­nak wiecznie 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 listopada 2017, 09:14

Plejady

za fi­lara­mi kościołów
che­rubi­ni na skrzydłach swych dźwigają
bluźnier­stwo świata:
Bo­ga nie ma!

i do żad­ne­go z ludzi
oni nie podobni

a choć trze­pot białych piór
is­kier nie wznosi
dla og­nisk
w nas zachodzących słońc

ja z ser­ca wołam
- nie bo­je się umierać!

bo zgasnąć
jest przez­nacze­niem gwiazd 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 8 listopada 2017, 11:48

Godzina duchów II

krzyż się pochy­lił nad grobem
bo śmierć
- czar­ny anioł ok­ry­ty żałobą

skrzydła przyk­ra­wa do miary

i wciele­niem mgieł
nierucho­mo na mo­giłach osiada

jeszcze gwarno
chmu­ra duchów-cieni
w świat pat­rząc zag­ro­bowy

smu­tek pożeg­nań trwoni

bo tyl­ko za­pom­nieniem krzywd
dusza tru­poli­ca ula­tuje precz od ziemi 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 1 listopada 2017, 08:01

By­cie szczęśli­wym człowiekiem nie po­lega tyl­ko na ot­warciu jed­nych drzwi, lecz na zam­knięciu wszys­tkich pozostałych. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 31 października 2017, 20:55
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ------------------------------------------------------------ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

dzisiaj, 10:43Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Oczy nicze­go by nie [...]

dzisiaj, 10:36Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

dzisiaj, 07:58giulietka sko­men­to­wał tek­st Retorycznie

8 grudnia 2017, 12:26Adnachiel sko­men­to­wał tek­st człowiek swych łez się [...]

8 grudnia 2017, 12:25Adnachiel sko­men­to­wał tek­st pływa­niec bełkot man­tr bez­myślnie [...]