Adnachiel

810 tekstów – auto­rem jest Ad­nachiel.

Praw­dziwą wiel­kość nie osiąga się wy­dając roz­ka­zy, lecz służąc.


in­sp. yestem 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 18:36

Cień światła

wiatr
mu­zy­ka powietrza

która słońca złote żyły
roz­nieca
na skrzydłach aniołów

a każdy z nich mo­zaiką piór
szczęścia ostatek
w prawdę o nas obleka

bo nie chodzą po ziemi
lecz mleczną drogą

gdzie blask swój święty gaszą
by stać się cieniem
człowieka 

wiersz
zebrał 5 fiszek • wczoraj, 09:40

Róże i ciernie

gdy ci się przypomnę
nie szu­kaj rozłąki

nie odpędzaj ser­ca niewoli

bo ta tęsknota
choć tak okrutna
i sieroca

mnie tak sa­mo boli

zacho­waj listy
w dy­gocących niosąc je dłoniach

niech sze­leszczą wiernie

że to na pa­miątkę po mnie
róże zak­witły w twoim ogrodzie

i ciernie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • przedwczoraj, 19:51

Lacrimosa

daw­no
a jak­by wczoraj

os­tatni od­dech
życie mi skradł

chmur­ne obłoki
niebo prze­pełniły deszczem

i pow­rotną drogę
zasłoniły mgły

płaczesz

lecz ja niegodny
ani jed­nej two­jej łzy 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 24 kwietnia 2017, 19:14

to nie łza mi błyska
lecz duszę pełną mam gwiazd
i oczy


insp.giulietka 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 kwietnia 2017, 12:13

Oczy nicze­go by nie uj­rzały, gdy­by te­go wpierw nie poczuło serce. 

myśl dnia z 15 kwietnia 2017 roku
zebrała 20 fiszek • 13 kwietnia 2017, 20:05

cdn.

ukaż się oczom
jak sen
jak marzenie

jak skrzyd­la­te­go cienia
ukróco­ny lot

który krąg chciał zatoczyć
nad ziele­nią łąk

a niedo­kończoną przez ciebie
życia stronicę

na siebie wezmę przed Bogiem
żem dłonią swoją dopisał:

ciąg dal­szy nastąpi 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 11 kwietnia 2017, 12:33

Zachody

co­raz mniej pamiętam
lecz na­dal czuję

że nieg­dyś słońca zacho­dy
nie były tak smutne

jak dziś

gdy chłód ser­ce mi studzi
nadzieją daremną

bo fi­lar ludzkich pleców
skrzy­deł nie dźwig­nie

i nie po­deprą ich ko­lum­ny ramion

tyl­ko cień
z ziemi nie pod­niesiony w niebo

zrośnięty jest ze mną 

wiersz
zebrał 22 fiszki • 6 kwietnia 2017, 19:43

śmierć jest od­chodze­niem
od te­go, co naj­bo­leśniej się traci 

myśl
zebrała 18 fiszek • 1 kwietnia 2017, 19:30

Éclipse

wiatr
który z mo­jej duszy strącił mgły

nig­dy już nie powieje

i nie ot­worzy się serce
jak różany pąk

bo choć pa­miętam ogrody
ko­niczyn stulistnych

skąd gwiaz­dom spadającym
drogę chciałem wskazać

pow­rotną w niebo

słońce ostygło
a księżyc zgasł 

wiersz
zebrał 30 fiszek • 31 marca 2017, 19:02
Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz ______________________________________ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 22:34Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Podobno miłość jest śle­pa [...]

wczoraj, 22:17Naja sko­men­to­wał tek­st Praw­dziwą wiel­kość nie osiąga [...]

wczoraj, 22:13Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Praw­dziwą wiel­kość nie osiąga [...]

wczoraj, 22:04Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Praw­dziwą wiel­kość nie osiąga [...]

wczoraj, 22:03yestem sko­men­to­wał tek­st Praw­dziwą wiel­kość nie osiąga [...]

wczoraj, 21:57Adnachiel sko­men­to­wał tek­st prośba

wczoraj, 21:09Naja sko­men­to­wał tek­st Praw­dziwą wiel­kość nie osiąga [...]

wczoraj, 20:26Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Róże i cier­nie

wczoraj, 20:10Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Cień światła

wczoraj, 20:02Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Praw­dziwą wiel­kość nie osiąga [...]