Adnachiel

742 teksty – auto­rem jest Ad­nachiel.

Sangreal

człowiek
posąg zakrzepły

które­mu imię wrzeźbiono
wraz z maską
o wielu twarzach

a lo­su z dłoni nie wywróżysz

bo go w księdze życia zapisano
piórem gołębicy

której skrzydła błękitnieją
w Graalu
bożego kałamarza 

wiersz
zebrał 6 fiszek • przedwczoraj, 12:33

La rivière de notre enfance

wszys­tko się nag­le odmienia
gdy księżyc-spowiednik
pas­terz gwiazd

mgli się

jak duch nocy
w kadzi­deł pyle

lecz jeśli za ra­ju bramą
śnić się wam będę

błogosławione niech się staną łąki
których us­chnięte kwiaty
wiosną pachną w mej pamięci 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 24 sierpnia 2016, 08:38

Srebrniki

ho­ry­zont-próg świata
za które­go krańcem
nieba jest więcej

cza­sem mgli się i dymi
jak proch wy­sy­pa­ny z urny

lecz pacierze
poz­dro­wieniem anielskim
za­cierają śla­dy dnia

roz­sy­pując po drodze
sreb­rni­ki gwiazd 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 23 sierpnia 2016, 08:23

Skrawek

pod nieba ko­pułą Piotrową
jaskółki-nu­ty wiatru
błękit syk­styński przędą

słońce jak hos­tia wygląda
chleb miłości
os­tatniej wieczerzy

z bożych rąk podany
u ob­ru­sa chmur

niepow­rotnie przechodzisz tamtędy
musnąwszy ołtarz horyzontu
skraw­kiem swych piór 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 19 sierpnia 2016, 19:20

Sierpniowy

gdy na płycie nagrobnej
mo­je imię przeczy­tasz
płaskorzeźbione

żałoba niech barw świata
płótnem ki­ru ci nie zasłania

bo wiatr-harfiarz
zet­rze z niej
płat­ki więdnące

i tyl­ko kwiaty
z ro­sy niedoschnięte

oz­da­biać mi będą
bra­my bib­lijnych ogrodów 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 18 sierpnia 2016, 09:28

Testament

gdy na sce­nie życia
oczy mi zasłoni

kur­ty­na powiek

niech skrzydła aniel­skie
biją mi oklaski 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 17 sierpnia 2016, 08:39

Sko­ro człowiek ule­piony jest z gliny
To niektórzy są z błota 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 sierpnia 2016, 13:11

Matka to imię Boga*

nau­czył mnie świat
przez łzy pat­rzeć

na nieludzki ból
niesiony w ramionach

nad­ludzką siłą
matki*ty­tuł: cy­taty z fil­mu Kruk 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 5 sierpnia 2016, 08:55

Tułacz

tułacz wiatr
drze­wom mowę przywraca

gdy o liście się otrze
jak me­lodią po strunach

zbożu
co is­krząc się kołysze
kłosy rozplata

i tyl­ko skrzydła aniołów
opar­te o niebo
trwają bez drżenia

chórem nieuciszo­nym
wy­rywają mi duszę

i w poszu­kiwa­niu gwiazd
gu­bią w przestrzeniach 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 4 sierpnia 2016, 12:41

Kielich

kto ser­ce ma
jak puchar z kruszców dro­gocen­nych

w którym tętnią kro­ki aniołów
Bo­gu poddańcze

na krzywdę in­nych nieodporne
i własną pra­wością przeklęte

niech z niego prze­lewa nadmiarem

i się odzieje nie w łachman żałobny
lecz w sza­ty królew­skiej pur­pu­ry

bo ser­ce ma
bez­grzeszne i święte 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 29 lipca 2016, 13:02

Adnachiel

Muszę zdobyć się na wysiłek, by iść dalej krokiem spokojnym, który nie zgadza się teraz z rytmem mego serca. Odtwórz __________________________________ Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych w publikacjach autora [Adnachiel] jest dozwolone pod warunkiem podania źródła!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

przedwczoraj, 22:35Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Sangreal

przedwczoraj, 21:54RozaR sko­men­to­wał tek­st Sangreal

przedwczoraj, 20:12Banitka sko­men­to­wał tek­st Sangreal

przedwczoraj, 20:08Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Sangreal

przedwczoraj, 20:05Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Jak być tu dob­rym [...]

przedwczoraj, 19:53Banitka sko­men­to­wał tek­st Sangreal

przedwczoraj, 19:32Adnachiel sko­men­to­wał tek­st W połowie mro­wię.  

przedwczoraj, 19:30Adnachiel sko­men­to­wał tek­st ***

przedwczoraj, 19:27Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Sangreal

przedwczoraj, 19:22Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Jak być tu dob­rym [...]